Sähköä alle markkinahinnan

Puhtaan energiantuotannon ja tuulivoimaloiden osaomistuksen lisäksi osuuksien tuotto on erinomainen! Verrataan osuuskunnan sähkön hintaa muuhun markkinoilla olevaan sähkön hintaan.

Tuuliosuussähkö verrattuna sähkön markkinahintaan. 

Salpatuuli arvioi tuuliosuussähkön hinnaksi noin 2,5 - 3,5 c/kWh riippuen tuulivoimalan rakennus- ja käyttökustannuksista. Tarkempi hinta määräytyy investointien ja alueen tuulisuuden perusteella. Sähkön markkinahinta vaihtelee vuosittain mutta käytetään markkinahintana tässä hintaa 7,35 c/kWh.

 

Markkinahinta

Tuuliosuussähkö

Sähkön hinta

7,35 c/kWh

2,5 c/kWh

Sähkövero

1,703 c/kWh

1,703 c/kWh

Arvonlisävero 24 %

9,053 c/kWh x 0,24 

= 2,173 c/kWh

4,203 c/kWh x 0,24

= 1,009, c/kWh

Yhteensä

11,23 c/kWh

5,21 c/kWh

Tuuliosuuden myötä säästöä tulee 11,23 – 5,21 = 6,02 c/kWh. Yhden osuuden kohdalla tämä tarkoittaa 500 kWh x 6,02 c/kWh = 3010 c = 30,10 € säästöä vuodessa.

Voidaan laskea takaisinmaksuaika yhteen osuuteen menevälle arviolta noin 250 euron sijoitukselle. Keskimääräinen korko viimeisen kahden vuoden aikana Suomessa yleisesti asuntolainoihin käytettävissä Euribor -koroissa on ollut noin 1 – 2 %. Käytetään 2 % diskonttokorkona. 

Osuuden takaisinmaksuaika on noin 9 vuotta. 

(t=ln[30,10 / (30,10 – 0,02 x 250)]/ln(1+0,02) = 9,17) 

Osuuden vuotuiseksi tuottoprosentiksisaadaan 12,04 %. 

(=30,10 € / 250 € x 100 %)

Esimerkki sähkölämmitteisestä omakotitalosta:

Tarkastellaan omakotitalossa asuvan perheen sähkölaskua. Heidän vuotuinen sähkönkulutuksensa on 24 000 kWh. Heillä on tuuliosuuksia 80 % vuotuisesta kulutuksestaan, joka vastaa 40 osuutta eli 20 000 kWh:a. Edellä lasketulla 6,02 c/kWh erotuksella markkinahintaan säästöä sähkölaskuun kertyy vuodessa noin 1.200 euroa.

Vapaaehtoisen tuotto-osuuden osalta vuotuinen tuotto riippuu osuuskunnan tuotantokapasiteetista ja sen perusteella tuloksesta sekä vapaaehtoisten osuuksien määrästä. Osuuspääoman korosta veronalaista on 25% aina 5000 euroon saakka. Tämä tarkoittaisi, että 7,5 % osuuspääoman korolla sinulla voisi olla noin 80 tuotto-osuutta ilman, että pääomaveroa tulisi maksettavaksi. Päätös jaettavasta korosta tehdään osuuskunnan hallituksen ehdotuksen perusteella osuuskunnan kokouksessa. Maksettava tuotto riippuu paitsi osuuskunnan tuloksesta myös hankittujen tuotto-osuuksien kokonaismäärästä. Laskelmien mukaan tuottoa voidaan maksaa noin 3 - 7 %.