Tuulen tuomaa

El till produktionskostnader Oberoende av elmarknadens omväxling Lokalenergi

Billigare elpris
Salpatuuli är en finsk andelslag/kooperativ som producerar el med vindkraft för sina medlemmar. Medlemmar får köpa el på pris som kan vara även 50 % billigare än marknadspris. Och priset kommer att stanna på låg nivå också i framtiden.
Salpatuulis mål är att öka tillgången till förnybar energi och öka antalet av dessa förnybara energikällor i Finlands energiproduktion.  Samtidigt skapar Salpatuuli vinst för både miljön och också åt dem som investerar i Salpatuuli. Salpatuuli driver ständigt utvecklingen mot en hållbar utveckling. Genom att bli en medlem i Salpatuuli andelslag blir du en delägare i vindkraftverken. Det vill säga att du producerar själv ditt el och elpriset kommer att stå på en låg nivå på lång sikt. 

Ett eluppvärmt egnahemshus som exempel:

Vi ska betrakta en elfaktura av en familj som bor i ett egnahemshus. De förbrukar årligen 24 000 kWh el. De har vindandelar för 80 % av sin elförbrukning. Detta betyder alltså 40 vindandelar som motsvarar 20 000 kWh. Vi har ovan räknat att en kWh blir 5,965 c billigare med vindandelar. Detta betyder att familjen sparar 1200 euro i år.


Vinsten från den frivilliga vinstandelen beror på andelslagets produktionskapasitet, årets resultat och antalet vinstandelar. Räntan på antalskapitalet är skattefritt upp till 1500 euro.  Det vill säga, med 10 % ränta kunde du ha ca 30 vinstandelar utan skatt. Det hur mycket ränta andelslaget betalar bestäms av andelslagets styrelse och andelsstämman.  Enligt våra uträkningar borde vi kunna betala ränta som är mellan 4 och 10 %.

I samarbete med