Bli en medlem

Vi ska börja sälja andelar på 2016 eller senast då vi har fått första byggnadstillstånd.