Om andelslag

Salpatuuli är en finsk andelslag/kooperativ som producerar el med vindkraft för sina medlemmar. Salpatuuli är oberoende och ägt av sina medlemmar. Varje person eller företag kan bli medlem. För att få andelsel måste man ha en elanslutning i Finland.


Salpatuulis mål är att öka tillgången till förnybar energi och öka antalet av dessa förnybara energikällor i Finlands energiproduktion.  Samtidigt skapar Salpatuuli vinst för både miljön och också åt dem som investerar i Salpatuuli. Salpatuuli driver ständigt utvecklingen mot en hållbar utveckling. Genom att bli en medlem i Salpatuuli andelslag blir du en delägare i vindkraftverken. Det vill säga att du producerar själv ditt el och elpriset kommer att stå på en låg nivå på lång sikt.