Billigt elpris

Varför lönar det sig att bli en medlem i Salpatuuli andelslaget? Utöver ren energi och delägarskap i vindkraftverken är vinsten på andelarna utmärkt! Låt oss jämföra priset av andelsel med vanliga konsumentpriser.

Andelsel jämfört med vanligt marknadspris av el.

    Marknadspris    Andelsel
El pris    7,35 c/kWh    2,5 c/kWh
El skatt    1,703 c/kWh    1,703 c/kWh
Moms 24 %    9.053 c/kWh x 0.24 = 2.173 c/kWh   4.203 c/kWh x 0.24 = 1.009 c/kWh

In totalt           11.23 c/kWh                                  5.21 c/kWh

Med vindandel sparar man 11,23 – 5,21= 6,02 c/kWh. Med en andel betyder detta 500 kWh x 6,02 c/kWh = 3010 c = 30,10 € inbesparing i år.


Man kan räkna hur länge det tar för en vindandel att betala sig tillbaka. En andel kostar 250 euro. Under de senaste två åren har Euribor-räntan, som används mest i Finland, varit i genomsnitt ca 1 – 2 %.  Vi diskonterar med 2 % ränta.


Andelens återbetalningstid är ungefär 9 år.
(t=ln[30,10 / (30,10 – 0,02 x 250)]/ln(1+0,02) = 9,17)


Andelens årliga vinstprocent är 12,04 %.
(=30,10 € / 250 € x 100 %)


Ett eluppvärmt egnahemshus som exempel:
Vi ska betrakta en elfaktura av en familj som bor i ett egnahemshus. De förbrukar årligen 24 000 kWh el. De har vindandelar för 80 % av sin elförbrukning. Detta betyder alltså 40 vindandelar som motsvarar 20 000 kWh. Vi har ovan räknat att en kWh blir 6,02 c billigare med vindandelar. Detta betyder att familjen sparar 1200 euro i år.


Vinsten från den frivilliga vinstandelen beror på andelslagets produktionskapasitet, årets resultat och antalet vinstandelar. Av räntor under 5000 euro är 75 procent skattefri och på andelen på 25 procent tas det ut kapitalskatt.  Det vill säga, med 10 % ränta kunde du ha ca 30 vinstandelar utan skatt. Det hur mycket ränta andelslaget betalar bestäms av andelslagets styrelse och andelsstämman.  Enligt våra uträkningar borde vi kunna betala ränta som är mellan 4 och 10 %.