Information on Salpatuuli

Om Salpatuuli osuuskunta/andelslag
Salpatuuli är en finsk andelslag/kooperativ som producerar el med vindkraft för sina medlemmar. Salpatuuli är oberoende och ägt av sina medlemmar. Varje person eller företag kan bli medlem. För att få andelsel måste man ha en elanslutning i Finland.


Salpatuulis mål är att öka tillgången till förnybar energi och öka antalet av dessa förnybara energikällor i Finlands energiproduktion.  Samtidigt skapar Salpatuuli vinst för både miljön och också åt dem som investerar i Salpatuuli. Salpatuuli driver ständigt utvecklingen mot en hållbar utveckling. Genom att bli en medlem i Salpatuuli andelslag blir du en delägare i vindkraftverken. Det vill säga att du producerar själv ditt el och elpriset kommer att stå på en låg nivå på lång sikt.  


Salpatuuli, historia och vår idé


Idén om Salpatuuli andelslag föddes på sommaren 2010. Andelslaget är öppet för alla. Grundarna till Salpatuuli, vicehäradshövding och DI Matias Partanen och DI Kari Tuominen, hade redan länge undrat på möjligheter att jobba med förnybar energi. Ursprungliga idén var små vindkraftverk och solenergi som alla skulle kunna ha råd med. Då stödet till elproduktion riktades enbart till stora vindkraftverk blev det klart att man borde i stället börja tänka på vindkraftsparker. Idén om andelslaget kom från Partanen som omedelbart ringde till Tuominen och så börjades utvecklingen. Vägen har varit utmanande med ett antal hinder och problem. Man hittade andelslag eller ekonomiska föreningar som exempel från Sverige och Åland. Under processen blev flera personer involverade, personer med intresse för vindkraft och kooperativ. Andelslagets stadgar och business modell blev färdigt som en del av Partanens diplomarbete år 2012. Samtidigt hade man redan börjat med första vindmätningar i Päijänne-Tavastland.


Andelslagets verksamhetsområde är att producera fördelaktig vindel för sina medlemmar på och för så lågt pris som möjligt. Andelslaget vill öka tillgången till förnybar energi och antalet av denna förnybara energikälla i Finlands energiproduktion.  Som medlem kan vem som helst bli som har en elanslutning i Finland – en enskild person eller företag. Salpatuuli skapar vinster för både miljön och alla som investerar i Salpatuuli. Salpatuuli driver ständigt utvecklingen mot en hållbar utveckling. Genom att bli en medlem i Salpatuuli andelslag blir du en delägare i vindkraftverken. Det vill säga att du producerar själv ditt el och elpriset kommer att stå på en låg nivå på lång sikt.

Salpatuuli andelslaget erbjuder sina medlemmar vinster i form av låga elpriser eller som ränta på andelskapitalet. Salpatuuli har altså två olika sorters andelar åt sina medlemmar. Båda andelarna kostar lika mycket.
1)    Vindandelar berättigar till köp av el till produktionskostnader.
2)    Vinstandelar är frivilliga andelar och ger rätt till ränta på andelskapital enligt andelsstämmans beslut. Med vinstandelar har man inte rätt att köpa el.

Också investerare kan ta del av våra projekt. Salpatuuli är bra för alla – för dess medlemmar och naturen. Alla får förmåner i detta läge och även naturen vinner.