Markku Koponen

Hallituksen jäsen

Markku Koponen on toiminut vuodesta 1996 lähtien kansainvälisen kaupan, myynnin ja markkinoinnin, hankintatoimen, liiketoimintojen kehittämisen sekä liikkeenjohdon tehtävissä.  Vuodesta 2008 alkaen toimialat ovat olleet keskitetysti energiasektorin eri osa-alueilla. Erityisesti liittyen tuulivoimarakentamiseen, mutta lisäksi koskien perinteisten voimalaitosten sekä ydinvoimaloiden komponenttitoimituksia sekä huolto- ja kunnossapitoon liittyviä toimituksia, joissa hän toimi mm. konsernin  toimitusjohtajana.  Hän on toista kautta FinNuclear ry:n hallituksen jäsen.  Koulutukseltaan Markku Koponen  on rakentamistalouden diplomi-insinööri. Tähän sisältyy myös jatko-opintoja Saksassa Braunschweigin teknillisessä korkeakoulussa. Ulkomaan kokemusta hänellä on Saksasta kuusi vuotta sekä vajaan vuoden mittainen jakso Singaporesta ja Malesiasta. Tuulivoimasektorilla Markulla on laaja kokemus ja  sidosryhmäverkosto, niin Suomessa kuin globaalissa toimijakentässä.