Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Päivitämme yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot tälle sivulle, kun osuusmyynti alkaa.

Vanhan henkilötietolain mukaiset tiedot:

1. Rekisterinpitäjä 
Salpatuuli osuuskunta

2. Rekisterin nimi        
Salpatuuli osuuskunnan markkinointi- ja jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden ja jäsenasioiden hoitamiseen.     
Markkinointiin ja mainontaan rekisteröityjä tietoja käytetään, jos asiakas on siihen antanut suostumuksensa.
Henkilötietojen tallentaminen perustuu henkilötietolain 8 § 1 mom 2) ja 5) kohtaan ja 3 §:ään. Markkinoinnin osalta henkilötietojen käyttäminen perustuu vapaaehtoisuuteen HTL 8 § 1 mom 1) kohta.

4. Rekisterin tietosisältö    
Henkilötiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, postiosoite,  sähköpostiosoite, puhelinnumerot, kieli, pankkiyhteys
Jäsentiedot: osuudet, vapaaehtoiset osuudet, lisäosuudet
Ylläpitotiedot: rekisteröintipäivä ja -lähde
Historiatiedot: tiedot osuuksien määrän muutoksista, nimenmuutokset, osoitteen muutokset, entiset jäsenet (osuuskuntalain mukainen rekisteri)

5. Säännönmukaiset tietolähteet    
Rekisteröitävät tiedot ovat Salpatuuli osuuskunnan jäsenten sinne itse tallentamia ja antamia. Tallennus tapahtuu suoraan liittymislomakkeelta, hankittaessa osuuksia tai ilmoitettaessa muutoksia yhteystietoihin.
 

6. Säännönmukaisten tietojen luovutus
Salpatuuli osuuskunnan yhteistyökumppaneille luovutetaan tietoja sähkönjakelun, laskutuksen ja osuuskunnan muun käytännön toiminnan suorittamiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto. Aineisto säilytetään osuuskunnan tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Aineisto tulostetaan vain tarvittaessa lainmukaisiin tarkoituksiin.
B) Tietokantaan tallennettuihin tietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä. Tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.
C) Tietoverkossa yhteys on SSL -suojattu.

8. Tarkastusoikeus ja sen käyttäminen
Henkilöllä, joka on tallettanut tietonsa Salpatuuli osuuskunnan markkinointi ja jäsenrekisteriin, on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointitarkoitukseen. Tämän voi tehdä osuuskunnan verkkosivujen jäsenosiossa tai tekemällä siitä pyynnön osuuskunnalle. 
Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osuuskunnan verkkosivuilla olevilla jäsensivuilla, jonne jäsenellä on pääsy henkilökohtaisilla tunnuksillaan tai lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu pyyntö osuuskunnan postiosoitteeseen tai käymällä henkilökohtaisesti osuuskunnan toimipisteessä.
Tietojen tarkistus, muutoin kuin osuuskunnan verkkosivuilla, on kerran vuodessa maksuton. Tietojen tarkistuksessa ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan, mitä henkilötietolaissa säädetään. 

9. Tiedon korjaaminen ja muuttaminen
Tietojen korjaaminen/muuttaminen tehdään osuuskunnan verkkosivuilla olevilla jäsensivuilla, jonne jäsenellä on pääsy henkilökohtaisilla tunnuksillaan tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Tietoja korjattaessa tai muutettaessa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle, on ilmoitettava, ketä ja mitä muutos koskee.
Muutoksen voi tehdä osuuskunnan verkkosivuilla omilla jäsentunnuksillaan tai sähköpostitse tai kirjeitse. Kirjeitse toimitettavan asiakirjan tulee olla itse allekirjoitettu. Sähköposti tulee olla lähetetty osuuskunnalle ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta.