Sähköä alle markkinahinnan

Puhtaan energiantuotannon ja tuulivoimaloiden osaomistuksen lisäksi osuuksien tuotto on erinomainen! Verrataan osuuskunnan sähkön hintaa muuhun markkinoilla olevaan sähkön hintaan.

Tuuliosuussähkö verrattuna sähkön markkinahintaan. 

Salpatuuli arvioi tuuliosuussähkön hinnaksi noin 3,5 c/kWh riippuen tuulivoimalan rakennus- ja käyttökustannuksista. Tarkempi hinta määräytyy investointien ja alueen tuulisuuden perusteella. Sähkön markkinahinta vaihtelee vuosittain mutta käytetään markkinahintana tässä hintaa 7,35 c/kWh.

 

Markkinahinta

Tuuliosuussähkö

Sähkön hinta

7,35 c/kWh

3,5 c/kWh

Sähkövero

1,703 c/kWh

1,703 c/kWh

Arvonlisävero 24 %

9,053 c/kWh x 0,24 

= 2,173 c/kWh

5,203 c/kWh x 0,24

= 1,249, c/kWh

Yhteensä

11,23 c/kWh

6,45 c/kWh

Tuuliosuuden myötä säästöä tulee 11,23 – 6,45 = 4,78 c/kWh. Yhden osuuden kohdalla tämä tarkoittaa 500 kWh x 4,78 c/kWh = 2390 c = 23,90 € säästöä vuodessa.

Voidaan laskea takaisinmaksuaika yhteen osuuteen menevälle arviolta noin 250 euron sijoitukselle. Keskimääräinen korko viimeisen kahden vuoden aikana Suomessa yleisesti asuntolainoihin käytettävissä Euribor -koroissa on ollut noin 1 – 2 %. Käytetään 2 % diskonttokorkona. 

Osuuden takaisinmaksuaika on noin 12 vuotta. 

(t=ln[23,90 / (23,90 – 0,02 x 250)]/ln(1+0,02) = 11,85) 

Osuuden vuotuiseksi tuottoprosentiksisaadaan 9,56 %. 

(=23,90 € / 250 € x 100 %)

Esimerkki sähkölämmitteisestä omakotitalosta:

Tarkastellaan omakotitalossa asuvan perheen sähkölaskua. Heidän vuotuinen sähkönkulutuksensa on 24 000 kWh. Heillä on tuuliosuuksia 80 % vuotuisesta kulutuksestaan, joka vastaa 40 osuutta eli 20 000 kWh:a. Edellä lasketulla 4,78 c/kWh erotuksella markkinahintaan säästöä sähkölaskuun kertyy vuodessa noin 950 euroa.