Tuulivoimahankkeen kuvaus

Tuulivoimahanke viedään läpi vaiheissa.

1. Mittaus ja mallinnusvaihe

Tässä vaiheessa alueen tuulisuus varmistetaan mastoihin sijoitettavilla tuulimittauslaitteilla. Lisäksi voidaan käyttää etämittauslaitteita, kuten laser- ja ultraäänilaitteita.

Alueen tuulisuutta, voimaloiden äänen ja välkkeen vaikutusta sekä maisemassa näkyvyyttä mallinnetaan tietokoneohjelmilla. Luontoselvitykset tehdään tutkimalla alueen kasvillisuutta ja eläinlajeja sekä lintujen reittejä.

2. Kaavoitus ja suunnitteluvaihe

Tässä vaiheessa alueelle laaditaan kaavoitus/suunnittelutarveratkaisu, kuullaan alueen asukkaita ja tehdään sen jälkeen tarkemmat suunnitelmat voimaloiden sijoittelusta.

3. Rakennusvaihe

Rakennetaan tiet ja sähköliittymät sekä pystytetään voimalat.

4. Tuotantovaihe

Energiantuotanto alkaa heti, kun tuulipuiston ensimmäiset voimalat on pystytetty ja testattu.

Info maanomistajille

Tuulivoimalan viemä alue maa-alasta on hyvin pieni ja alueet tuulivoimalan ympärillä ovat yhtä käyttökelpoista esimerkiksi maanviljelyyn, metsätalouteen, metsästykseen ja marjastukseen kuin ennenkin. 

Asutukseen ja lomamökkeihin tulee olla riittävä etäisyys mahdollisista sijoituspaikoista. Etäisyys riippuu tuulivoimalan ominaisuuksista ja maasto-olosuhteista. Mitä pidempi etäisyys asutukseen on, sitä helpompaa ja varmempaa on projektin onnistuminen. Luonnonsuojelualueet eivät sovellu tarkoituksiimme. Lisäksi sähköverkon (110 kV) tai sähköaseman tulisi sijaita kohtuullisen matkan päässä tuulipuistosta. Pienehkön tuulipuiston kohdalla verkkoon liittymisen tulisi tapahtua mielellään korkeintaan 5 – 10 kilometrin päässä puistosta. Alueelle pääsy on myös merkittävä tekijä eli teiden olemassaolo tai mahdollisuus niiden rakentamiseen.

Tiet ovat tavallisia metsäteitä, joiden pohjustukseksi asennetaan 20–40 cm mursketta. Teiden leveys on noin 6 metriä. Lisäksi jokaisen tuulivoimalan rakentamista varten tarvitaan noin 40 x 60 m kokoinen kenttä, johon tuulivoimaloiden osat puretaan ja pystytysnosturi asennetaan.

Maksamme käypää vuokraa ja tuotto sidotaan myös tuulivoimaloiden tuotannon määrään ja sähkön hintaan. Teemme kanssanne vuokrasopimuksen, jonka perusteella saamme oikeuden selvittää alueen tuulisuuden ja muun soveltuvuuden sekä mahdollisesti rakentaa alueelle tuulivoimaloita ja tuottaa niillä sähköä.