Usein kysyttyä

Tulenko osaomistajaksi johonkin tiettyyn tuulivoimalaan?

Ei, et tule. Tulet osaomistajaksi osuuskunnan kaikkiin voimaloihin/tuotantokapasiteettiin. Uusien projektien kohdalla rahoitat tiettyjä voimaloita mutta sähkösi ja tuottosi tulevat koko tuotannosta. Tällä tavalla pienenee riski siitä, että juuri sinun voimalasi tuottaisikin jonain aikana vähemmän.

Miksi minun on liityttävä Loisteen sähkösopimukseen saadakseni osuussähköä?

Koska Loiste on Salpatuulen yhteistyökumppani, joka vastaa osuussähkön laskuttamisesta sekä toimii osuuskunnan tasevastaavana.

Miten toimin Loisteen kanssa tehdessäni sähkösopimusta?

Tehdessäsi sähkösopimusta ilmoita Loisteelle olevasi Salpatuulen jäsen ja monta tuuliosuutta sinulla on. Loiste ja Salpatuuli ovat sitten keskenään yhteydessä asian tiimoilta.

Voiko osuuskunta vaikuttaa sähkön siirtohintoihin?

Ei voi. Siirtohinnat ovat alueellasi samat, ostitpa sähkösi mistä tahansa. Siirtohinnat määräytyvät jakeluverkon pitäjän mukaan.

Voiko alaikäinen omistaa osuuksia?

Kyllä voi. Alaikäisten kohdalla ota yhteys osuuskuntaan.

Mikä on osuus/tuuliosuus?

Yksi osuus oikeuttaa ostamaan vuodessa 500 kWh sähköä tuottajahintaan eli 10 osuudella saa ostaa 5000 kWh.

Mikä on tuotto-osuus?

Tuotto-osuus oikeuttaa saamaan korkoa sijoitukselle osuuskunnan tuloksesta. Tuotto-osuus ei oikeuta ostamaan sähköä.

Onko minun asuttava Suomessa?

Ei ole. Voit asua missä vain. Sähköä tosin toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Osuuksien omistamiseen asuinpaikka ei vaikuta.

Voiko osuuksia merkitä eri osoitteisiin esim. kesämökille?

Kyllä voi. Kutakin kohdetta varten voi merkitä vuotuisen kulutuksen määrän osuuksia.

Mikä on osuussähkön hinta?

Osuussähkön hinta on 2,5 senttiä/kWh. Siihen tulee päälle sähkövero ja arvonlisävero eli verollinen hinta on 5,17 senttiä/kWh. Tulee ottaa huomioon, että osuussähkön hinta riippuu tuotantokustannuksista ja voi muuttua suuntaan jos toiseen. Arvioidemme mukaan osuussähkön todennäköinen hinta liikkuu 2,5 - 3,5 c/kWh välillä.

Milloin tuulivoimalat aloittavat toimintansa?

2020-2021.

Miten tiedän vuotuisen sähkön kulutukseni?

Sähkölaskustasi ilmenee vuotuinen kulutuksesi.

Voiko osuuskunnasta erota?

Kyseessä on osuuskunta, joten siitä voi halutessaan erota. Tällöin osuusmaksu palautetaan osuuskunnan sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti. Katso säännöistä tarkemmin määräajoista.

Mitä jos kulutukseni muuttuu?

Voit myydä osuuksiasi. Jos kulutus kasvaa, voit ostaa toisilta osuuksia tai merkitä lisää osuuskunnalta. Osuuskunnan verkkosivuilla on osta/myy -palsta ja ohjeet kaupantekoa varten.

Voinko myydä osuuksiani?

Voit myydä. Tee se kirjallisesti ja ilmoita osuuskunnan hallitukselle. Osuuskunnan verkkosivuilla on osta/myy –palsta ja ohjeet kaupantekoa varten.

Voinko lahjoittaa osuuksiani?

Voit lahjoittaa. Tee se kirjallisesti ja ilmoita osuuskunnan hallitukselle.

Voinko lahjoittaa jäsenyyteni?

Jäsenyyttä ei voi lahjoittaa. Vain osuuksia voi lahjoittaa. Lahjan saajan tulee hakea jäsenyyttä hallitukselta.

Ostin vahingossa liikaa osuuksia?

Voit myydä osuuksiasi tai muuttaa niitä vapaaehtoisiksi osuuksiksi.

Miten muutan osuuden vapaaehtoiseksi osuudeksi?

Osuuskunnan hallitus on päättänyt, että jäsenillä on oikeus muuttaa osuuksiaan vapaaehtoisiksi osuuksiksi ja toisinpäin kerran kolmessa vuodessa. Muutoksesta menee hallinnollinen maksu.

Mitä, jos muutan?

Muuta osoitteesi osuuskunnan jäsensivuilla tai tee ilmoitus osuuskunnan hallitukselle. Lisäksi ilmoita sähköyhtiölle. Jos muutat Suomessa, osuussähkö seuraa sinua uuteen osoitteeseen.

Miten sähköni laskutetaan minulta?

Loiste laskuttaa osuussähkön ja sen ylittävän määrän. Osuussähkö jaetaan 12 kuukaudelle ajalle 1.4. – 31.3.. Jos kulutuksesi on alle kuukausittaisen kulutuksen, siirtyy ylijäämä seuraaville kuukausille, ei kuitenkaan enää seuraavalle tuulisähkövuodelle. Täten 31.3. käyttämättä oleva määrä menetetään. Osuuskunnan verkkosivuilta löytyy tarkempi selvitys sähkön laskutuksesta.

Miksi sähkön hinta on asetettu 2,5 tai 3,5 senttiin/kWh?

Tämä on laskennallisesti taso, jolla tullaan todennäköisesti olemaan tuotantokustannusten ja tuoton osalta, jotta osuuskunnan toiminta pyörii jatkossakin.

Mitä osuuksille käy, jos kuolen?

Ne siirtyvät kuolinpesällesi. Oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai, kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi. Muutoin vuoden jälkeen perillisten on päätettävä kuka käyttää äänivaltaa osuuskunnassa.

Voiko osuuksia jakaa?

Yhtä osuutta ei voi jakaa pienempiin osiin. Osuus on aina 500 kWh eikä esim. 250 kWh + 250 kWh. Osituksessa tai perinnönjaossa osuuksia voidaan jakaa eri henkilöille esim. 10 osuutta niin, että kumpikin saa 5 osuutta.

Mitä riskejä on Salpatuulen jäsenyydessä?

Lakkaa tuulemasta tai sähkön hinta putoaa lähelle nollaa. Lisäksi hallitus tai verottaja voi tehdä ratkaisuja, joilla on vaikutusta toimintaamme.

Mitä tapahtuu, kun tuulivoimalan käyttöikä tulee täyteen 25 vuoden kuluttua?

Voimala puretaan tai uusitaan. Osuuskunta pyrkii investoimaan tuulivoimaloihin niin, että jäsenen osuuden arvo säilyy.

Mitä uudet osuudet tulevaisuudessa maksavat?

Investoitaessa uuteen voimalaan voi osuuksien hinta nousta. Osuuskunnan hallitus määrittää osuuksien hinnat jokaiseen osuusantiin.

Mitä minulle palautetaan osuusmaksustani, kun eroan jäsenyydestä?

Osuuden arvo osuuskunnan taseen mukaan, kuitenkin siitä maksettu hinta. Taseessa osuuden arvo voi myös olla korkeampi tai alempi kuin siitä ostettaessa maksettu hinta.

Mikä on jäsenen vastuu tuotannosta ja kunnossapidosta?

Ei mikään. Kaikki tuotanto ja kunnossapito hoidetaan Salpatuulen toimesta.

Pankkini haluaa vakuuden tuuliosuuslainalleni?

Onnistuu, pyydä pankkiasi ottamaan yhteyttä Salpatuuleen.