Tuulen tuomaa

Edullista sähköä Vakaa sähkönhinta Paikallista lähienergiaa

SALPATUULI OSUUSKUNTA TIEDOTTAA TÄLLÄ SIVUSTOLLA, KUN ENSIMMÄISET LUVAT TUULIVOIMALOILLEMME OVAT LAINVOIMAISET.

 

Toiminta-ajatuksemme

Salpatuuli Osuuskunnan kantava ajatus on tuottaa omistajilleen sähköä edullisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä pysyvästi alle markkinahintaista sähköä tuotettuna puhtaalla tuulivoimalla. Osuuskunnan pyrkimyksenä on jäsentensä taloudellinen ja sosiaalinen etu sekä hyvinvointi.  Osuuskunta antaa siis mahdollisuuden osallistua päästöttömän energian tuottamiseen pienelläkin sijoituksella ja saada siitä taloudellista hyötyä edullisen sähkön muodossa. 

Tavoitteemme on rakentaa osuuskunnalle omat tuulivoimalat. Tuulivoimahankkeet ovat pääomaa vaativia ja kestävät useita vuosia. Saavuttaaksemme tavoitteemme tuulivoimaloista ja kerätäksemme samalla osan voimaloiden rakentamiseen tarvittavasta pääomasta teemme useita hankekehityksiä samanaikaisesti itse ja kumppaneiden kanssa.