Markku Halme

Markkinointi

Markku Halme on toiminut itsenäisenä yrittäjänä vuodesta 1979 lähtien. Hän on toiminut useilla eri liiketoiminnan alueilla hankkien siten laajan ja monipuolisen kokemuksen suomalaisesta yritysmaailmasta ja erilaisista liiketoimintamalleista. Hän on omakohtaisella kokemuksellaan vastannut yrityksensä toimitusjohtajana yrityksen henkilöstöjohtamisesta tuloksenhallintaan ja markkinointiin asti. Pitkän uran tuoma kokemus ja kontaktiverkosto ovat luoneet vahvan pohjan konsultointi - ja markkinointiosaamisen hyödyntämiselle M.T. Halme Oy: n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii Johtamisen Eritysammattitutkinnon kouluttajana Koulutuskeskus Salpauksessa. Nykyaikaiset ja tulevaisuuden markkinointimekanismit sekä psykologinen markkinointi ovat hänelle jatkuvan opiskelun aiheena. Hän tuo tuulivoimamarkkinointiin vahvan, nykyaikaisen ja vastuullisen markkinoinnin tietämyksen yhdistettynä itsenäisen yrittäjän laajaan kokemustietoon.